นักสะสมต้องรู้ 5 สิ่งทำร้าย นาฬิกา เรือนโปรดของคุณ

นักสะสม นาฬิกา เป็นคนที่มีความชื่นชอบและให้ความสนใจในเรื่องเวลา ดังนั้นจึงเกิดการสะสม นาฬิกา ขึ้น ด้วยความสำคัญของเวลาทำให้หลายให้ความสำคัญ ความตรงต่อเวลานั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติตนหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน เชื่อว่าคนส่วนใหญมี นาฬิกา เรือนโปรด นักสะสมก็เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการดูแลรักษาเป้นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและควรรู้ สำหรับ 5 สิ่งที่ต้องระวังและดูแลรักษามากเป็นพิเศษมีดังนี้
ฝุ่น

ฝุ่นละอองเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำร้าย นาฬิกา เรือนโปรดของนักสะสมได้ ดังนั้นในการเก็บรักษาควรจะเก็บในกล่องโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นละออง เพราะฝุ่นละอองเป็นสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด แต่การเก็บใส่กล่องจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองได้มากกว่า

น้ำ

น้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่นักสะสม นาฬิกา ควรจะต้องระวัง โดยไม่ให้สัมผัสกับน้แป็นอันขาด แม้จะเป็นแบบกันน้ำก็ตามควรปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถดำน้ำลึกหรือสัมผัสน้ำได้มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ควรแช่ลงในน้ำ หรือหากต้องล้างมือ ทำงานกับน้ำก็ควรถอด นาฬิกา ออกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียขึ้น

ความชื้น

ความชื้นนั้นเกิดจากสภาพอากาศ ซึ่งความชื้นนี้ก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้ นาฬิกา เรือนโปรดของนักสะสมพังเสียหายได้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เก็บในกล่องโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้สัมผัสกับความชื้น โดยเฉพาะระบบการทำงานภายในเครื่องจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความร้อน

ความร้อนสูงนั้นเป้นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับ นาฬิกา อย่างเด็ดขาด เพราะความร้อนสูงอาจจะส่งผลถึงระบบการทำงานภายในตัวเครื่อง ส่งผลให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นน้อยลง ควรหลีกเลี่ยงการเก็บในบริเวณที่มีความร้อนสูง อย่างเช่น ในรถยนต์ที่จอดกลางแดด เพราะอุณหภูมิในรถสูงขึ้นส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับ นาฬิกา ได้

ของมีคม

ของมีคมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรใช้กับ นาฬิกา เรือนโปรดของคุณอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมางัดแงะหรือแกะ แต่ในการงัดแงะเพื่อซ่อมแซมนั้นควรจะใช้บริการจากช่างซ่อม นาฬิกา ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อจะได้ใช้งานอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเก็บสะสมด้วยความสวยงามและทรงคุณค่าด้วย

นักสะสม นาฬิกา ควรจะต้องรู้จักวิธีการดูแล รักษา ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี สำหรับสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่การทำงานที่มีประสิทธิภาพของ นาฬิกา ได้นั้นก็มีฝุ่นละออง น้ำ ความชื้น ความร้อน และของมีคม ดังนั้นการเก็บรักษาจึงต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

Be Sociable, Share!