รู้หรือไม่ 5 วิธีการเก็บรักษา นาฬิกา ฉบับมืออาชีพควรรู้

สำหรับคนที่สวมใส่ นาฬิกา เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการใส่เพื่อดูเวลา เพื่อการฝึกวินัยตนเองในการเข้าออกงานตรงเวลา การทำงานที่มีประสิทธิภาพ นัดหมายติดต่อประสานงานหรือประชุม ซึ่งการสวมใส่แบบทั่วๆ ไปนั้นก็เลือกที่จะใส่เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะต้องรู้จักวิธีการดูแลทำความสะอาดไว้ด้วยเพื่อให้สามารถใช้งาน นาฬิกา ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้งานนั้นต้องใช้งานทุกวันดังนั้นก็ต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษาแบบฉบับมืออาชีพดังต่อไปนี้

หลีกเลี่ยงความชื้น

การดูแลทำความสะอาดและเก็บรักษา นาฬิกา ควรจะต้องหลีกเลี่ยงความชื้นอย่างเด็ดขาด เพราะความชื้นเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการทำงานของเครื่องได้ โดยเลือกที่จะเช็ดให้แห้งทุกครั้ง ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับผิวของผู้สวมใส่

การกระแทก

ควรระมัดระวังการใส่ นาฬิกา ข้อมือเป็นอย่างดี โดยไม่ควรให้หล่นกระแทกพื้น หรือกระทบกระแทกกับของแข็งต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาต่อตัวเรือน หรือโดยเฉพาะระบบการทำงานงานภายในที่มองไม่เห็นได้ ซึ่งก็จะส่งผลต่ออายุการใช้งานทำให้การใช้งานนั้นสั้นลง ดังนั้นจึงแนะนำให้สวมใส่ นาฬิกา ที่พอดีกับข้อมือ และไม่หล่นหรือกระแทกพื้น

ห่างสนามแม่เหล็ก

บริเวณสนามแม่เหล็กนี้ส่งผลเสียโดยตรงต่อระบบการทำงานภายในของ นาฬิกา ซึ่งอาจทำให้ นาฬิกา เดินไม่ตรง หยุดเดิน หรือมีปัญหาที่ต้องทำการซ่อมแซม ซึ่งก็จะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม กลายเป็นเกิดความชำรุดเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้

ควรเก็บที่แห้ง

วิธีสำหรับการเก็บรักษา นาฬิกา ควรอย่างยิ่งที่จะเก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น โดยควรเก็บในตู้ หรือกล่อง หรือลิ้นชักขนาดเล็กสำหรับเก็บโดยเฉพาะ เพราะความชื้นเป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดระบบการทำงาน หรือถ่านนั้นบวมได้ ซึ่งก็จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย

ทำความสะอาด

ในการเก็บรักษา นาฬิกา ควรจะต้องทำความสะอาดด้วยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งาน เพื่อเป็นการกำจัดกำจัดฝุ่นละออง เหงื่อ หรือคราบต่างๆ ให้หมดไป และหลังจากทำความสะอาดก็ควรเก็บใส่ตู้หรือกล่องเพื่อให้แห้งและไม่มีความชื้นที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

เมื่อทุกคนให้ความสำคัญกับการใช้เวลา จึงทำให้เกิดมี นาฬิกา ใช้แต่หลายคนยังไม่รู้วิธีการเก็บรักษา นาฬิกา ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการเก็บรักษาที่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงควาชื้น การกระอทกหรือหล่นไปถูกกับของแข็ง หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้สนามแม่เหล็ก เก็บีท่แห้งไม่ชื้น และทำความสะอาดหลังจากการใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

Be Sociable, Share!