แชร์ทาย 5 นิสัยจากการใส่ นาฬิกา ข้อมือที่ควรรู้

นาฬิกาข้อมือ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับที่หลายคนเลือกสวมใส่บริเวณข้อมือ นาฬิกา ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ทราบเวลา ดังนั้นในการทำงาน การเรียน หรือการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ต้องขึ้นอยู่กับเวลา คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะสวมใส่ นาฬิกา ติดข้อมือไว้เพื่อใช้ดูเวลา เพราะการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียน การทำงาน และการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับการใส่ นาฬิกา ข้อมือนี้สามารถบ่งบอกนิสัยของผู้สวมใส่ได้ดังนี้

อารมณ์อ่อนไหว

สำหรับการสวมใส่ นาฬิกา แบบเลขโรมัน เป็นแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นสไตล์ที่ดูเรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับคนที่ทำงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นแบบโลหะ หรือสายหนัง ซึ่งบ่งบอกถึงคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว อ่อนโยน แต่มีความขยันและทำงานเก่ง

กระฉับกระเฉง

คนที่สวมใส่ นาฬิกา สไตล์สปอร์ตบ่งบอกถึงความกระฉับกระเฉง และคล่องตัว ทำอะไรด้วยความรวดเร็ว สไตล์สปอร์ตหรือกีฬานี้จะเป็นแบบพลาสติกเป็นหลัก เพราะเหมาะกับกิจกรรมที่คล่องตัวและรวดเร็วซึ่งส่ยพลาสติกจะช่วยให้ไม่รัดข้อมือ อีกทั้งทำความสะอาดอย่างง่ายดาย

มีความสนุกสนาน

สำหรับผู้ที่สวมใส่ นาฬิกาข้อมือ แบบดิจิตอลบ่งบอกถึงความเป็นคนที่รักความสนุกสนาน ชื่นชอบความบันเทิง มีใจรักอิสระและศิลปะ ซึ่งแบบดิจิตอลนี้เป็นแบบที่มีหน้าปัทม์มีตัวเลขบอกชั่วโมงและนาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถดูเวลาได้อย่างง่ายดาย

มั่นใจในตัวเองสูง

คนที่ชอบสวมใส่ นาฬิกา ข้อมือที่มีการประดับตกแต่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นล้อมเพชร พลอย มุก ลูกปัด หรือเครื่องประดับต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคุณผู้หญิงมักจะเลือกสวมใส่ นาฬิกา แบบที่มีการตกแต่ง ถือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความเป็นผู้นำ

รักความอิสระ

คนที่เลือกสวมใส่ นาฬิกา แบบไฮเทค บ่งบอกถึงความมีความน่าเชื่อถือ มีความคิดเป็นของตัวเอง โดยแบบไฮเทคนั้นคือมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องใช้สำหรับดูเวลา และยังสามารถใช้ควบคู่กับการใช้โทรศัพท์เพื่อแจ้งสายโทรศัพท์เข้า ข้อความ อีเมลต่างๆ ซึ่งเป็นแบบที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกสวมใส่ เพราะช่วยเรื่องความคล่องตัว ความตรงต่อเวลา และยังช่วยจัดการให้นักธุรกิจทำงานสะดวกขึ้นด้วย

หลายคนชื่นชอบการสวมใส่ นาฬิกา ข้อมือ เพราะเป็นเครื่องใช้ในการดูเวลา และเป็นเครื่องประดับหนึ่งชิ้นที่มีความสวยงามพร้อมใช้ประโยชน์จากการดู นาฬิกา ได้ด้วย โดยการสวมใส่นี้ยังสามารถบ่งบอกถึงนิสัยได้ด้วย สำหรับการใส่ นาฬิกา เลขโรมัน แสดงถึงความมีอารมณ์อ่อนไหว สไตล์สปอร์ตมีความกระฉับกระเฉง แบบดิจิตอลเป็นคนสนุกสนาน ตกแต่งต่างๆ มีความมั่นใจในตัวเอง และแบบไฮเทครักความอิสระ

Be Sociable, Share!