ประวัติความเป็นมาของนาฬิกา

กว่าจะมาเป็นนาฬิกาที่เราได้ใช้ประโยชน์ในการบอกเวลาในปัจจุบันนั้น นาฬิกาก็มีที่มา มานานแสนนานแล้วเหมือนกัน โดยเริ่มแรกนั้นก็เกิดจากความสงสัยของมนุษย์ทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ปัญหาทั้งหลายที่เกิดจากการระบุเวลา ทำให้มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นอะไรหลายๆ อย่างในธรรมชาติ อย่างแสงแดดและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของนาฬิกาแดด

นาฬิกาแดด เป็นนาฬิการุ่นแรกที่ใช้ระบุเวลา ถูกคิดค้นโดยชาวสุเมเรียน โดยในหนึ่งวันนั้นพวกเขากำหนดเวลาเป็น 12 ช่วงใน 1 วัน โดยแต่ละช่วงก็กินเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง พวกเขาใช้การวัดความยาวของเงาในการระบุเวลาส่วนนาฬิกาแดดของชาวอียิปต์ ก็มีการแบ่งช่วงของเวลาเหมือนกับนาฬิกาแดดของชาวสุเมเรียน คือ ใน 1 วัน มีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 12 ช่วง โดยการดูเวลาจะมีการดูตำแหน่งของเงาเพิ่มมาและดูที่ความยาวของเงาด้วย จริงๆ แล้วนาฬิกาแดดนั้นมีหลายชนชาติที่ประดิษฐ์ขึ้นมารวมทั้งยังมีข้อกำหนดการใช้และวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน หากเราลองศึกษาเรื่องประวัติการกำเนิดของนาฬิกาแบบละเอียด และในเวลาต่อมาก็มีการประดิษฐ์นาฬิกา แต่เป็นนาฬิกาแบบใช้จับเวลามากกว่าการใช้ระบุเวลา คือ การประดิษฐ์นาฬิกาทรายนั่นเอง แล้วก็มีนาฬิกาน้ำนั่นเอง โดยให้น้ำนั้นค่อยๆ หยดลงมาแล้วให้ทุ่นไม้ค่อยๆ ลอยน้ำไปตามขีดที่ระบุเวลา

ต่อมาจึงมีการคิดค้นนาฬิกาที่มีระบบฟันเฟืองเรือนแรกออกมานั้นก็เป็นนาฬิกาที่มีเข็มชั่วโมงเพียงเข็มเดียวเท่านั้น หลักการในการทำนาฬิกากลไกในตอนนั้น คือ การผลักดันให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ แต่การบอกเวลาก็ไม่แม่นยำ การเดินของเข็มเวลาก็ไม่มีความสม่ำเสมอ ต่อมาจึงมีการปรับปรุงเรื่องของการเดินของเข็มที่ไม่เที่ยงตรงโดยเปลี่ยนเป็นระบบไขลาน แต่ต่อมาก็พบปัญหาในนาฬิการะบบไขลานตรงที่เมื่อสปริงเริ่มหย่อน เข็มนาฬิกาจะเดินช้าลง จึงมีการปรับปรุงต่อมาอีกจนกระทั่งนาฬิกาค่อนข้างมีความสมดุลในการเดินของเข็มเวลา แต่นาฬิกาในยุคนั้นก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่มีเข็มนาที ต่อมานาฬิกาก็ถูกพัฒนาต่อโดยใช้ระบบลูกตุ้ม ซึ่งผู้คิดค้นก็ คือ กาลิเลโอ ซึ่งเป็นผู้คิดต้นแบบ แต่คนที่ทำให้นาฬิกาแบบลูกตุ้มเป็นจริงคือลูกชายของเขา จากการที่ กาลิเลโอ สังเกตเห็นว่า จังหวะการแกว่งลูกตุ้มนั้น เท่ากับจำนวนของเวลาเสมอ

ต่อมาก็มีการผลิตนาฬิกาควอทซ์ขึ้นมา ซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูง และราคาถูก และเป็นที่นิยมมากๆ ในผู้ใช้นาฬิกาทั่วโลก แต่ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนานาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงสูงมากๆ ซึ่งบอกเวลาได้เที่ยงตรงกว่านาฬิกาแบบควอทซ์นาฬิกานี้คือนาฬิกาปรมาณู แต่ไม่ว่าอย่างไรในปัจจุบันนาฬิกาควอทซ์ก็ยังเป็นที่นิยมมากที่สุด

Be Sociable, Share!