อุปกรณ์ซ่อม และเครื่องมือซ่อมต่างๆ

Horotec MSA10.499 แท่นตอกสลักสายเหล็ก

Horotec MSA07.117 ตัวถอดขอบ Rolex

Piezo3000S ตัวเป่าแก๊ซ

Horotec MSA05.015 แท่นกดเข็ม

Bergeon30024-4 อุปกรณ์จับแกนไขขนาดใหญ่

Horotec MSA05.010 ที่กดเข็ม

Horotec03.670 อุปกรณ์ปรับช้าเร็วจักรกรอก Rolex

Bergeon30636-1 คีมถอนเข็ม

Bergeon30409 อุปกรณ์จับเม็ดมะยมเพื่อเข้าลานนาฬิกา

Bergeon4513 อุปกรณ์จับเครื่องนาฬิกา

Bergeon6938 แผ่นรองสำหรับถอนเข็ม

Bergeon5431 อุปกรณ์งัดเข็มนาฬิกา

Bergeon4266 อุปกรณ์ถอดสโนลอย (แมงมุม)

Bergeon4039-40 อุปกรณ์จับเครื่องนาฬิกาเล็กใหญ่

Bergeon 3153 อุปกรณ์งัดหูสปริงถอดสายนาฬิกา

Bergeon 2810 ที่ถอดจานทับทิม

Bergeon 5860 ตัวจับแกนไข

AF189.820 เหล็กตอกสายเป็นชุด

เครื่องมือดันบานพับสายนาฬิกา AF189.835

อุปกรณ์ดันบานพับสายที่ไม่สามารถล็อคได้แล้ว ให้กลับมาล็อคแน่นดังเดิม

MSA10.519 แท่นวางสำหรับเจาะสาย Horotec

Size 50X45X40 MM

HorotecMSA05.020ที่กดเข็มเป็นชุด 4 อัน

ขนาด 1.00MM / 0.50MM ขนาด ไม่มีรู/ 0.80MM ขนาด 1.50MM / 2.00MM ขนาด 0.65MM/1.10MM

Bergeon6767F ด้ามงัดหูสปริงสำหรับถอดสาย

Bergeon6111 ด้ามงัดหูสปริงสำหรับถอดสาย

Bergeon 5394 แท่นรองซ่อม

Ber4079-3A คีมถอนจักรลอย

ที่ถอดสลักสายเหล็กแบบมือบีบ

ถอดหูสปริงแบบหนีบ 2 ข้าง

ที่ถอดหูสปริง AF117.450

ที่ถอดหูสปริงนาฬิกาเป็นด้ามพลาสติก

ที่ถอดหูสปริงสายนาฬิกา

คีมถอนเข็มแบบธรรมดา

แท่นรองตัดสายพร้อมเหล็กตอกชุด 3 อัน

ชุดทดลองซ่อมนาฬิกาเป็นชุด

ไม้จับตัวเรือน

ฐานรองซ่อม

พลายน้ำชุด

สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่…
Line:housecm
โทร:091-856-1768
เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณลูกค้า

Be Sociable, Share!