ถ่านนาฬิกา

WATCH BATTERY

ถ่าน Renata (แพ็คเดียว) Renata Battery

RENATA WATCH BATTER (SINGLE PACK)

รหัสสินค้า : 2001-1

PRODUCT CODE

ขนาด SIZE : 303, 315, 317, 321, 329, 333, 335, 337, 341, 346, 350, 357, 362, 364, 366, 370, 371,373, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399

ถ่าน Renata Watch battery (3V) Lithium

รหัสสินค้า Product code: 2001-2

ขนาด Size: CR-1632, CR-1616, CR-2016, CR-2025, CR-2032, CR-2430, CR-2450N, CR-2477N

ถ่าน Renata Hearing Aid battery
ถ่านหูฟังสำหรับคนหูหนวก

รหัสสินค้า Product code: 2001-3

ขนาด Size: ZA10, ZA13, ZA312, ZA675

ถ่านMaxell Bulk Watch Battery
ถ่าน แม็คเซลแบบหลุม

รหัสสินค้า Product Code : 2001-4

ขนาด Size : SR516SW, SR521SW, SR527SW, SR616SW, SR621SW, SR626SW, SR716SW, SR721SW(W), SR726SW(W), SR916SW, SR920SW(W), SW927SW(W), SR936SW, SR1120SW(W), SR1130SW(W), SR44SW, LR41, LR43, LR44, LR1120, LR1130

ถ่าน Maxell Bulk 3V Watch battery ถ่านแม็กเซลหลุม

รหัสสินค้า Product Code : 2001-5

ขนาด Size: CR2016, CR2025, CR2032, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR 1612, CR2012, CR2354, CR2412

ถ่าน Maxell Blister Watch Battery 5 cells
ถ่าน แม็คเซล แบบแผง 5 ก้อน 

รหัสสินค้า Product Code : 2001-6

ขนาด Size : SR416SW, SW421SW, SR516SW, SR521SW, SR616SW, SW621SW, SR626SW, SR716SW, SR721SW, SR916SW, SR920SW, SR936SW, LR1130, LR44, SR927W, SR1116SW, SR1120SW, SR1130SW

ถ่าน Maxell Blister 3V Watch Battery 5 cells
ถ่านแม็คเซล แบบแผง 5ก้อน

รหัสสินค้า Product Code : 2001-7

ขนาด Size : CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032

ถ่าน Energizer Watch battery

รหัสสินค้า Product Code : 2001-8

ขนาด Size : 315, 317, 319, 321, 335, 341, 346, 357, 362, 364, 371, 373, 377, 379, 390, 394, 395, 397

ถ่าน Sony แพ็คเดียว

Sony Watch Battery

รหัสสินค้า Product Code: 2001-9

ขนาด Size : 315, 317, 321, 362, 364, 371, 377, 379, 394, 395, 397

ถ่าน Sony Blister
ถ่าน Sony แบบแผง 5 ก้อน

Sony  Blister Watch Battery 5 cells

รหัสสินค้า Product Code : 2001-10

ขนาด Size : 315, 317, 321, 362, 364, 371, 377, 379, 394, 395, 397

ถ่าน Sony 3V Lithium

Sony Watch Battery 3V Lithium

รหัสสินค้า Product Code : 2001-11

ขนาด Size : CR2016, CR 2025, CR2032, CR2430, CR2450, CR2477

ถ่าน Seizeiken Bulk
ถ่านซีไซเก้นหลุม

Seizeiken Bulk Watch Battery

รหัสสินค้า  Product Code: 2001-12

ขนาด Size : SR521SW,SR621SW, SR626SW, SR721SW, SR726SW, SR920SW, SR927SW

ถ่าน Seizeiken Bulk
ถ่านซีไซเก้นหลุม

รหัสสินค้า : 2001-12

ขนาด : SR521SW,SR621SW, SR626SW, SR721SW, SR726SW, SR920SW, SR927SW

ถ่าน Seizeiken แพ็คเดียว

Seizeiken Watch battery single pack

รหัสสินค้า Product Code : 2001-13

ขนาด  Size: 315, 317, 321, 362, 371, 373, 377, 379, 394, 395

ถ่าน Panasonic Blister 3V
ถ่านพานาโซนิคแบบแผง 5ก้อน

Panasonic Blister 3V Watch Battery

รหัสสินค้า Product Code : 2001-14

ขนาด  Size: CR1216, CR1220, CR1612, CR1616, CR1620, CR2330, CR2412

ถ่าน GP remote แพ็ค 5 ก้อน
ถ่าน จีพีรีโมท

GP remote battery 5 cells 

รหัสสินค้า Product Code : 2001-15

ขนาด Size  : 23A, 27A

ถ่าน Seiko Kinetic Capacitors
ถ่านชาร์ตไซโก้คิเนติก

Seiko Kinetic Capacitors Battery 

รหัสสินค้า  Product Code: 2001-16

ขนาด  Size:
3023 5MZ= 5M43,5M42
3023 24R = 7M12,7M22,7M42
2023 24X = 5J22 5J23
3023 24Y= 5K21,5K22,5K23
3027 3MZ = 3M21,3M22

ถ่าน Citizen ECO-DRIVE
ถ่านชาร์ตซิติเซ่น

Citizen ECO-DRIVE Battery

รหัสสินค้า Product Code : 2001-17

ขนาด Size : 295.29, 295.33, 295.34, 295.38, 295.40, 295.44, 295.51, 295.55, 295.56, 205.57, 295.61, 295.63, 295.66, 295.67

ถ่าน Casio Capacitor แพ็คเดียว
ถ่านชาร์ตคาสิโอ้

Casio Capacitor Battery single cell

รหัสสินค้า  Product Code : 2001-18

ขนาด  Size: CTL920, CTL1025, CTL1616, SML2016

สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่…

Order inquiery at …..
Line:housecm
Contact Number โทร:091-856-1768
เราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณลูกค้า

Be Sociable, Share!